Eleftersyn / el tjek

Eleftersyn i Odense og på hele Fyn – Vi er eksperter i eltjek

I forbindelse med hushandel er el-tjek en absolut nødvendighed. Det samme gælder også, hvis du har mistanke om ulovlige/slidte elinstallationer i din nuværende bolig. Ulovlige elinstallationer kan være stort set umulige for en ikke-fagmand at opdage.

Ulovlige elinstallationer i boliger kan f.eks. være:

 • Ulovlige & forkert installerede indbygningsspot
 • Manglende jord i nyere installationer (lovkrav efter 1975/1994)
 • Defekte fejlstrømsafbrydere
 • Forkert installerede sikringsgrupper/sikringer
 • Forkert brug af ledninger / kabler

Hvordan foregår et eleftersyn? Hvad bliver efterset?

Hos Kai Hansen vil eftersynet af installationen ALTID blive udført af en erfaren sagkyndig person (elinstallatør eller elektriker), og altid under en autoriseret elinstallatørs ansvar.

Gennemgangen vil også altid blive udført efter Sikkerhedsstyrelsens forskrifter.

Et eftersyn vil som minimum indeholde:

 • Adskillelse og grundig kontrol af gruppetavle
 • Kontrol af virksom HPFI-relæ (måling)
 • Kontrol af virksom beskyttelsesleder (jord)
 • Stikprøvekontrol ved adskillelse af elinstallation
 • Kontrol af evt. spot installation
 • Visuel kontrol af installation + fast tilsluttede brugsgenstande
 • El-attest i form af rapport over elinstallationens stand, fejl og mangler.

El tjek af erhverv

Vi kan også tilbyde el tjek af erhverv. Disse gennemsyn kan også være med til at mindske risikoen for produktionsstop mm.

Generelt er der også forskellige lovkrav på området for erhverv, blandt andet i forbindelse med forsamlingslokaler.

Forsamlingslokaler:

Det har siden juli 2000 været et lovkrav at forsamlingslokaler med plads til mere end 150 personer, skal efterses mindst hvert andet år. Personen der driver forsamlingslokalet er ansvarlig for, at det lovpligtige eftersyn bliver gennemført.

Definitionen på et forsamlingslokale kan f.eks. være:

 • Biografer
 • Teatre
 • Restauranter
 • Diskoteker
 • Idrætshaller
 • Kantiner
 • Forsamlingslokaler
 • Og lign. lokaler der benyttes af 150 personer eller mere på samme tid.

Et el-eftersyn af denne type lokaler omfatter:

 • Kontrol af elinstallationen
 • Kontrol af Nød- og panikbelysning
 • ABDL-anlæg (AutomatiskBrandDørsAnlæg)
 • Fælles adgangsveje
 • Opdeling af installationen
 • Beskyttelse mod brand
 • Indberetning til Sikkerhedsstyrelsen
 • ELSIKKERHEDSATTEST – som skal ophænges synligt i lokalet

Eltjek af andelsboliger, ejerlejligheder, villaer, rækkehuse mm.

Vi udfører også komplette eltjek/eleftersyn af andelsboliger, ejerlejligheder, villaer, rækkehuse mm. inklusiv en komplet installationsrapport.

Det kan være en god idé at få udført kontrol af en ejendom, for løbende begrænsning af risiko for brand, strømudfald/svigt og lign.

I forbindelse med et eftersyn vil der altid blive udfærdiget en elinstallationsrapport som beskriver diverse fejl og mangler.

Vi kører overalt i Odense og på resten af Fyn.

Eleftersyn i Odense og resten af Fyn inkl. elinstallationsrapport

Vi udfører rigtig mange eftersyn hvert år. Rent faktisk er netop dette arbejdsområde en af vores kernekompetencer. Eftersyn bliver udført af Thomas Hansen som også er indehaver af firmaet. Det er din sikkerhed for, at det foregår som det skal, og at der bliver foretaget et grundigt tjek. Vi har mange forskellige samarbejdspartnere som benytter os løbende hele året igennem.

Nogle af fordelene ved at bruge os som fast samarbejdspartner er bl.a.:

Ensartet gennemgang af boliger, erhvervslejemål mv. (for byggesagkyndige, forsikringsselskaber, entreprenører, arkitekter mv.).

Ensartede gennemgange af lejemål ved fraflytning (for andelsboligforeninger, udlejningsselskaber mv.)

Brancher vi samarbejder med, er bl.a.:

 • Byggesagkyndige / rådgivende ingeniører
  I forbindelse med udfærdigelse af tilstandsrapporter samt køberrådgivning ved huskøb, udfører vi mange opgaver i samarbejde med byggesagkyndige / rådgivende ingeniører på Fyn og Trekantområdet.
 • Forsikringsselskaber
  I forbindelse med gennemtjek opnås større sikkerhed for en sikker elinstallation, og dermed også nogle gange muligheden for en billigere præmie på f.eks. bolig og brandforsikringen.
 • Boligforeninger / udlejere
  Ved et fast samarbejde med Elinstallatør Kai Hansen sikres en ensartet og grundig gennemgang af alle lejemål.
  På den måde bliver alle ejendommene løbende gennemgået, og risikoen for el-skade, brand og lign. mindskes mest muligt.

Hvad koster et eleftersyn inklusiv rapport?

Vi har altid en billig og konkurrencedygtig pris på vores arbejde. Ved et almindeligt eleftersyn inkl. rapport har vi faste priser.

 • Pris kr. 1600,00 + moms, for boliger på indtil 199m2
  (inkl. kørsel indenfor Odense Kommune)
 • Pris kr. 2100,00 + moms, for boliger på 200-299m2
  (inkl. kørsel indenfor Odense Kommune)
 • Pris for større ejendomme, ring eller skriv for tilbud.
  F.eks. forsamlingslokaler, bolig-ejendomme, erhvervslejemål og lign.
 • Pris kr. 495,00 + moms pr. time + kørsel
  Fastpris i forbindelse med samarbejdsaftale kan tilbydes

Kontakt os om eleftersyn i Odense og på resten af Fyn

Hvis du er interesseret i at høre mere, eller ønsker at bestille os til en opgave i din lejlighed, dit hus eller et erhvervslejemål, så giv os et kald eller send en mail. Vi ser frem til at høre fra dig.

Vil du ringes op!