Vi udfører dit el-tjek.


For Private udfører vi elattest ved f.eks : 

 • Hussalg eller køb
 • Nybyggeri
 • Sikkerhed for dine el-installationer er i en lovlig og sikker tilstand 
 • Som tillæg til tilstandsrapporten

For Boligejendomme udfører vi elattest ved f.eks  :
 • ejer-lejligheder
 • leje-lejligheder
 • boligforeninger mm.

Erhverv udfører vi elattest ved f.eks  :

 • Forsamlingslokaler (lovpligtigt ved min. 150 personer)
 • Landbrug
 • Industri
 • Handel og service

 Se meget mere på :